KONTAKT OS

LÆS MERE

REGLEMENTER

LÆS MERE 

BEBOERHUSE & SELSKABSLOKALER

LÆS MERE

BLANKETTER & REGLER

LÆS MERE

AB TIL- OG FRAFLYTNING

Vedligeholdelseskonto
AB Nord har i forbindelse med den indvendige vedligeholdelse af lejlighederne en såkaldt B-ordning. Det vil sige, at du, så længe du bor i lejligheden, selv har ansvaret for at vedligeholde den. For at give dig muligheden for virkelig at kunne gøre noget, er der til hver lejlighed knyttet en vedligeholdelseskonto. Hver måned indsættes en vis procentdel af huslejen på din vedligeholdelseskonto. Ejendomskontoret skal altid godkende, at arbejdet udføres, før det sættes i gang, men tjek også afdelingens vedligeholdelsesreglement for standart og krav.
Kontoen må kun bruges til:

  • Maling af loft og vægge
  • Maling af paneler, dørkarme og gerigter
  • Tapetsering af vægge
  • Fin slib og lakering af gulve
Ved indflytning
Nyindflyttere overtager ikke en istandsat lejlighed. Idéen med en B-ordning er, at det er lejeren  som flytter ind, der sætter lejligheden i stand. På den måde kan indflytteren få de ønskede tapeter og farver. Boligen istandsættes kun, hvis der efter Albertslund Boligselskabs skøn er et ekstraordinært behov for det eller som følge af misligholdelse efter den fraflyttede lejer. Istandsættelsesarbejde af denne karakter afholdes ikke over boligens vedligeholdelseskonto og udføres i de første 14 dage af bo perioden efter aftale med ny lejer.

I boperioden
Den indvendige vedligeholdelse udføres på lejerens foranledning, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto. Vedligeholdelsen skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindelig slid og ælde. Vedligeholdelsen udføres enten af Albertslund Boligselskab eller af lejeren selv.

Du kan gøre det på to måder:

  1. Du hyrer en håndværker, som udfører arbejdet for dig. Men husk, han skal være momsregistreret og udskrive en regning – ellers kan du ikke få arbejdslønnen dækket af vedligeholdelseskontoen.
  2. Du kan selv udføre arbejdet. I så fald kan du kun få dækket materialerne og i begrænset omfang malergrejet. Kvitteringerne skal afleveres til ejendomskontoret inden for 3 måneder.

Når arbejdet er udført, skal du kontakte ejendomskontoret, så de kan besigtige det udførte arbejde. Når dette er blevet godkendt, sendes de specificerede regninger ind til boligselskabet, som så i løbet af kort tid udbetaler det forbrugte beløb. Der kan ikke udbetales mere, end der står på kontoen, og du kan heller ikke få ekstra forbrugte penge udbetalt i takt med, at der igen kommer penge på kontoen. Opgørelse over indestående på vedligeholdelseskontoen, står på huslejeopkrævningen,  men kan også oplyses ved henvendelse på ejendomskontoret.

Ved fraflytning
Boligen istandsættes ikke ved fraflytning, undtagen hvis der er tale om misligholdelse. Fraflytteren afholder alle udgifter pga. misligholdelse.

Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto. Beløbet på vedligeholdelseskontoen følger altid lejligheden og ikke lejeren. Boligen afleveres til den tilflyttende lejer med de midler, der eventuelt står på kontoen på overdragelsestidspunktet.

Ved fraflytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse der skal foretages – og hvem der skal betale for det. Bedømmelsen sker på baggrund af den vedligeholdelsesstandard, som afdelingen har besluttet, at et boliglejemål skal have, når den nye lejer flytter ind.