KONTAKT OS

LÆS MERE

REGLEMENTER

LÆS MERE 

BEBOERHUSE & SELSKABSLOKALER

LÆS MERE

BLANKETTER & REGLER

LÆS MERE

Til- og fraflytning

Bæk- og Fosgården har i forbindelse med den indvendige vedligeholdelse af lejlighederne en såkaldt A-ordning. Fordelen ved denne ordning er, at du overtager en indflytningsklar bolig.

Ved indflytning
Når du flytter ind, er vægge og lofter nymalede. Gulvene er ikke nødvendigvis nylakerede, men lakken er hel og uden nævneværdige skader. Øvrige bygningsdele kan bære præg af slid som følge af almindelig brug, men egentlige skader som følge af misligholdelse fra tidligere lejer vil være udbedret. Herudover er installationer efterset, og lejligheden rengjort.

I boperioden
Efter indflytning har du selv ansvaret for den indvendige vedligeholdelse af vægge, lofter og gulve, og udgiften hertil skal du selv afholde.

Ved fraflytning
Når du flytter, istandsættes boligen på samme måde, som den blev det, før du flyttede ind. Det betyder, at vægge og lofter bliver malet. Udgiften hertil bliver fordelt mellem dig og boligafdelingen, således at boligafdelingen betaler 0.83% af udgiften for hver måned, du har boet i lejligheden – det betyder med andre ord, at har du boet i lejligheden i 5 år, betaler boligafdelingen 50%, og har du boet i lejligheden i 10 år eller mere, betaler boligafdelingen 100%.

Herudover udføres der istandsættelsesarbejde som følge af eventuel misligholdelse. Som fraflytter skal du betale alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse, uanset hvor længe du har boet i lejligheden.