KONTAKT OS

LÆS MERE

REGLEMENTER

LÆS MERE 

BEBOERHUSE & SELSKABSLOKALER

LÆS MERE

BLANKETTER & REGLER

LÆS MERE

Husdyrhold

Regler for husdyrhold:

  1.  Det er tilladt at holde et husdyr pr. lejlighed. Der skal indhentes skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret.
  2.  Senest 14 dage efter indflytning/anskaffelse skal husdyr være registreret på ejendomskontoret.
  3.  Husdyret må på ingen måde være til gene for de øvrige beboere.
  4.  Gældende love og politivedtægtens bestemmelser skal til enhver tid overholdes.
  5.  Lejeren af lejemålet er erstatningspligtig for enhver skade på ejendommen forvoldt af husdyret.
  6.  Hunde skal til stadighed holdes ansvarsforsikret. Forsikringspolice og kvittering for betalt forsikringspræmie skal forevises på ejendomskontoret på forlangende.
  7.  Hunde skal altid føres i snor, når de færdes uden for lejligheden (også i opgangen).
  8.  Ekskrementer skal straks fjernes (posemetoden) – det gælder også i stueetagelejlighedernes haver.
  9.  Hunde skal være forsynet med halsbånd med navneskilt / adresse / telefonnr., når de færdes uden for lejemålet.
  10.  Bestemmelser om husdyr i den til enhver tid gældende husorden for ejendommen skal ligeledes overholdes.

Herudover er der i 2011 blevet vedtaget en liste over forbudte hunderacer for boligområdet, og den er stadig gældende, hent pdf’en her med billeder og navne over de forbudte hunderacer:
Forbudte hunderacer 2011