KONTAKT OS

LÆS MERE

REGLEMENTER

LÆS MERE 

BEBOERHUSE & SELSKABSLOKALER

LÆS MERE

BLANKETTER & REGLER

LÆS MERE

Beboerhus

Booking

Udlejningsregler for beboerhuset i  Damgården 9
Udlejning kan kun ske til lejere, personale samt aktiviteter i Albertslund Nord. Lejeren, der er ansvarlig underskriver af lejekontrakten, er pligtig til at være til stede under hele arrangementet. Udlån eller fremleje til anden side er under ingen omstændigheder tilladt. Madlavning må kun foregå i husets køkken.

Udlejning kan ske til lejerens private fester samt foreninger, der primært henvender sig til beboerne i Nord. Lejeren er moralsk og økonomisk forpligtet for evt. skader, der måtte opstå under lejeperioden.

Udlejningen foregår i den rækkefølge henvendelserne sker til ejendomskontoret.

Udlejning kan ikke ske i dagene den 31. december – 1. januar.

Af hensyn til optælling og kontrol af huset, bestræber vi os på, at der er 24 timer mellem hver udlejning. En udlejningsperiode er fra kl. 10:00 til kl. 8:00 næste dag, dog med undtagelse af skærtorsdag, langfredag, 2. pinsedag og udlejning i julen, der slutter på en helligdag, hvor udlejningsperioden slutter kl. 7:00.

Forudbetalt leje på 500 kr. opkræves ved underskrift af udlejningskontrakten. Den forudbetalt leje refunderes kun, såfremt der ved afbestilling af lokalet sker udlejning til anden side.

Betaling for leje og eventuelle udgifter til misligholdelse samt udgifter til fejl-alarmudkald sker over huslejen.

Reservation kan foretages maks. 1 år frem. Reservering kan kun ske ved henvendelse til ejendomskontoret.

Afbestilling af selskabslokalerne skal ske skriftligt og seneste en måned før udlejningen. Hvis afbestillingen sker mindre end 1 måned før udlejningsdatoen, vil restbeløbet af den aftalte leje blive opkrævet sammen med huslejen, såfremt lokalerne ikke lejes ud til anden side.

Nøgler til huset udleveres på ejendomskontoret mellem kl. 10:00 og 12:00 på lejedatoen eller efter aftale.

Vejledning for brugere af beboerhuset
Følgende skal rengøres efter brug af lokalerne.

 1. Borde og stole rengøres, klisterbånd og lignende fjernes – også under bordene.
 2. Stole og borde stilles i lokalet bag forhænget med 5 stk. stole stablet på hinanden.
 3. Køkkenbord, vask og bardisk rengøres.
 4. Kogeplader og ovne rengøres grundigt efter brug. OBS der må ikke bruges ovnrens, da ovnen har en selvrens-funktion.
 5. Service rengøres grundigt. Madrester på tallerkner, læbestift på glas og lign. vil blive betragtet som misligholdelse.
 6. Opvaskemaskine har automatisk sæbedosering. Maskinen tømmes og snavs filter rengøres efter brug. (se brugsanvisningen)
 7. Køleskab og fryser tømmes og rengøres grundigt og slukkes efter brug. OBS lågerne må ikke lukkes efter slukning (de skal stå på klem).
 8. Flasker, pynt og lign. fjernes. Affaldsposer og flasker smides i de opstillede containere udenfor indgangen til beboerhuset.
 9. Alle sanitetsgenstande skal aftørres.
 10. Askebægre tømmes ud i askespanden (står i haven) og rengøres.
 11. Lokalet udluftes, lyset slukkes og lokalet forlades med aflåste vinduer og døre. HUSK AT LUKKE OVENLYSVINDUER.

Generelt

 1. Der er tilladelse til max 150 personers ophold i huset og service til 100 spisende gæster.
 2. Sofagruppen og bar må ikke flyttes fra deres pladser.
 3. Stang til brug af ovenlysvinduer forefindes i stolerummet.
 4. Rengøringsvogn med kost , spand, gulvklude og rengøringsmidler forefindes i depotrummet. Gulve skal kun pletvaskes ved spild og meget snavs, da gulvvask er med i lejen.
 5. Det anbefales at holde indgangsdøren låst i hele lejeperioden. Der har været flere tilfælde af tyveri fra garderoben, selvom der har været gæster i salen.
 6. Der er 18 borde (mål:80×180 cm) og 100 stole, samt 2 stk. børne højstole .

Det er under lejers ansvar, at overnævnte bliver udført. Og det er tillige lejeren, der skal sørge for, at fornøden ro og orden bliver opretholdt i og omkring beboerhuset under hele lejeperioden.

Desuden skal det bemærkes, at
Lejeren afleverer lokalet til aftalt tidspunkt.
Lejeren skal ved driftsforstyrrelser på husets tekniske installationer straks tager kontakt til ejendomskontoret eller vagtordningen. Tjek sikringer/HPFI før vagt kontaktes ved strømafbrydelse.
Får du ved en fejl sat alarmen i gang kontakt Securitas/Dan Group på tlf. 44226226
Unødige opringninger og udkald betales af lejer.

Beboerhusets musikanlæg
Når du lejer beboerhuset, er det inkl. musikanlæg. Dette er placeret i et aflukket skab ved baren.
Tænd de dele af anlægget, du skal bruge.

Det er vigtigt at:
Behandle anlægget ordentligt, alle skader betales af dig.
Skrue ned, hvis anlægget forvrænger lyden.
Melde fejl hurtigst muligt til ejendomskontoret.

Det er forbudt at:
Pille ledninger ud bag på forstærkeren, cd-afspilleren og kassettebåndspilleren.
Stille flasker, drinks og andre våde sager på skabet. Brug det i stedet til at være et sted, hvor dine kostbare cd´er og bånd er i sikkerhed.
Skrue højere op, end “stoppilen” på forstærkeren.
Tilslutte andet udstyr til anlægget.

Højttalerbeskyttelse
Anlægget er monteret med højttalerbeskyttelse. Det betyder, at du bliver hjulpet mod afbrænding af husets højttaler. Højttalerne slår automatisk fra ved risiko for overbelastning. De slår til igen efter ca. 1 minut, men før de slår fra, fortæller en rød lysdiode, at de er tæt på grænsen. Skru ned, når du observerer det.

På grund af reparation eller andet kan anlægget være ude af drift. Nord har intet ansvar for at skaffe erstatning for andet musikanlæg.

Konstaterer lejer fejl eller mangler, skal dette meddeles ejendomskontoret hurtigst muligt.

Udlejer afgør suverænt, om der er sket misligholdelse.

Klager over ejendomskontoret afgørelse stiles skriftligt til ejendomskontoret senest 8 dage efter udlejningsdatoen, som evt. tager afgørelsen op med afdelingsbestyrelsen.

Ved misligholdelse forstås:

 • Skader eller mangler i/på huset eller dets inventar samt haven.
 • Manglende rengøring af service, toiletter, hårde hvidevarer, borde, stole, køkken, indgangsparti og udenomsarealer.
 • Manglende rengøring af gulvflader.
 • Ikke fjernet tyggegummi eller tape på lamper, div. inventar, gulv, bordflader.
 • Ikke afvasket/aftørret spildt mad eller drikkevarer på gulv- og bordplader.

Udlejes lokalerne til private formål på hverdage (dog min. 6 uger før), skal aktiviteterne vige for disse.

Dispensation for ikke at betale leje de øvrige dage, kan gives ved skriftlig ansøgning til afdelingsbestyrelsen.

For overnævnte beboeraktiviteter gælder samme regler ang. misligholdelse som for øvrige beboer.

Vis hensyn til de omkringboende. Hold døre og vinduer lukket efter kl. 24.00.

Takster for udlejning inkl. gulvvask.

1 dag            kr. 1.000.-

Weekend/2 hverdage     kr. 1.500.-

Skærtorsdag (fra kl. 10:00 ti 7:00) kr. 1.600

Langfredag (fra kl. 10:00 til 2. påskedag kl. 7:00) kr. 1.800

2. påskedag (fra kl. 10:00 til kl. 8:00) kr. 1.000

1. pinsedag (fra kl. 10:00 til kl. 7:00) kr. 1.600

2. pinsedag (fra kl. 10:00 til kl. 8:00) kr. 1.000

Jul
Weekend, der slutter på en helligdag (fra fredag kl. 10:00 til til mandag 7:00) kr. 1.800

Weekend, der slutter på en hverdag (fra fredag kl. 10:00 til mandag 8:00) kr. 1.500

1 dag til næste (hellig)dag (fra kl. 10:00 til kl. 7:00) kr. 1.600

1 dag til næste (hver)dag (fra kl. 10:00 til kl: 8:00) kr. 1.000

Der tages forbehold for ændringer af priser.

Et lejemål kan først genleje samme periode året efter 4 måneder før.

Vedtaget på afdelingsmøde den 20. september 2023.