KONTAKT OS

LÆS MERE

REGLEMENTER

LÆS MERE 

BEBOERHUSE & SELSKABSLOKALER

LÆS MERE

BLANKETTER & REGLER

LÆS MERE

Beboerhus

Booking

Bækgården 17.

Beboerhuset har en festsal, et sofarum, toiletter og køkken, som er udstyret med service til 60 personer.
Der er musikanlæg med CD-afspiller og kasettebånd samt mini jack-ledning til mobil eller tablet.

Priserne for leje af huset er:
1.000 kr. for en hverdag
1.500 kr. for en weekend (fredag kl. 10 – mandag kl. 8)

Ved underskrift af udlejningskontrakten opkræves der en forudbetalt leje på 500 kr. Den forudbetalt leje refunderes kun, såfremt der ved afbestilling af lokalet sker udlejning til anden side.

Udlejningsregler

1. Hvem kan leje:
Udlejning kan kun ske til lejere, personale samt aktiviteter i Albertslund Nord. Lejeren, der er ansvarlig underskriver af lejekontrakten, er pligtig til at være til stede under hele arrangementet. Udlån eller fremleje til anden side er under ingen omstændigheder tilladt. Madlavning må kun foregå i husets køkken.

Udlejning kan ske til lejerens private fester samt foreninger, der primært henvender sig til beboerne i Nord. Lejeren er moralsk og økonomisk forpligtet for evt. skader, der måtte opstå under lejeperioden.

Udlejningen foregår i den rækkefølge henvendelserne sker til ejendomskontoret.

Der må højst opholde sig 60 personer i lokalerne ved bordopdækning og højst 100 personer uden bordopdækning.

2. Hvornår kan lokalerne lejes:
En hverdagsudlejning er fra kl. 10.00 til kl. 8.00 næste dag.
En weekendudlejning er fra fredag kl. 10.00 til mandag kl. 8.00
Lokalerne udlejes ikke mellem den 23. december og 1. januar.

3. Reservering af lokalerne:
Reservering kan kun ske ved henvendelse til ejendomskontoret. Der kan reserveres maksimum 1 år forud. Efter reservering udarbejdes en lejekontrakt, som skal underskrives og returneres til ejendomskontoret inden 8 dage. Modtages underskrevet lejekontrakt ikke rettidigt, annulleres reservationen. Udlejning kan herefter ske til anden side.

 

4. Afbestilling af lokalerne:
Afbestilling af lokalerne skal ske skriftligt til ejendomskontoret. Sker afbestilling senere end 4 uger før lejeperiodens begyndelse, skal den aftalte leje betales, med mindre lokalerne bliver genudlejet i samme periode.

5. Nøgler:
Nøglen skal hentes på ejendomskontoret mellem kl. 10:00 og 12:00, samme dag som lejemålet begynder. Ved leje i weekender og helligdage hentes nøglen sidste hverdag inden udlejningens begyndelse.
Nøglen afleveres på ejendomskontoret første hverdag efter lejemålets ophør.
Andre tidspunkter for afhentning og aflevering af nøglen kan aftales med ejendomskontoret.
Bortkomne nøgler skal erstattes med udgiften til omlægning af beboerhusets låse.

6. Eventuelle skader og mangler:
Eventuelle skader og mangler på det lejede skal erstattes af lejeren.
Får du ved en fejl sat alarmen i gang kontakt Securitas/Dan Group på tlf. 44226226
Unødige opringninger og udkald betales af lejer.

 

7. Rengøring:
Borde og stole skal tørres af og stilles på plads (se planen på opslagstavlen i køkkenet). Service skal vaskes og sættes på rette plads i skabe og skuffer. Gulve skal fejes og vaskes. Alt affald skal sorteres og bortskaffes i affaldsrummet ved Bækgården 15. Komfurer, ovne, køleskab, fryser og kaffemaskine skal rengøres efter brug. Vægge, borde og vask i køkkenet skal rengøres. Håndvaske og toiletter skal rengøres. Arealet omkring beboerhuset skal ryddes for affald.
Manglende eller utilstrækkelig rengøring vil blive udført af rengøringsfirma, og udgiften hertil bliver opkrævet hos lejer.

8. Opkrævning:
For bolighavende opkræves den aftalte leje sammen med den almindelige husleje. Lejen opkræves tidligst i måneden før lejeperioden. Den udlejningstakst, der er gældende på reserveringstidspunktet er gældende ved udlejningen. Erstatning for skader på det lejede, udgifter til rengøring af det lejede og udgifter til låseomlægning ved bortkomne nøgler opkræves af boligforeningen over bolighaverens almindelige huslejeopkrævning.

9. Lejer må være indforstået med:
At ved leje i dagtimerne, benyttes husets to kontoer mandag til fredag.

 

10. Hensyn til omkringboende:
Der skal udvises hensyn til de omkringboende. Undgå støjende ophold uden for beboerhuset. Hold døre og vinduer lukkede, når der spilles musik. Musik må ikke kunne høres uden for huset efter kl. 22:00.

11. Parkering:
Parkering og tilkørsel til beboerhuset skal ske via Damgårdsvej.
Gæster må således ikke parkere i Bækgården eller Fosgården.

Vedtaget på beboermødet i afdelingen, den 21. september 2023.