KONTAKT OS

LÆS MERE

REGLEMENTER

LÆS MERE 

BEBOERHUSE & SELSKABSLOKALER

LÆS MERE

BLANKETTER & REGLER

LÆS MERE

Beboerdemokrati

I Albertslund Nord er der et bredt beboerdemokrati. I praksis giver det sig udslag i at der er en bestyrelse i AB afd. 3708 og i VA afd. 58. I hver af de to afdelinger er der også to årlige afdelingsmøder/beboermøder, hvor der aflægges beretning og regnskab, vælges bestyrelsesmedlemmer og vedtages budget for det kommende år.

Det er dette budget, som afgør, hvilken husleje der skal betales i den kommende periode.
Alle beboere indkaldes til afdelingsmøderne/beboermøderne.

Og det er vigtigt, at man deltager, for det er her beslutningerne tages, og man har lejlighed til at stille forslag.

Hver lejlighed har 2 stemmer.

Alle lejere er velkomne til at stille op til bestyrelsen, som mødes jævnligt for at tage stilling til de spørgsmål, der dukker op i løbet af året.